Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2018–2019 Güz Yarıyılı Bitirme Projesi

12.09.2018

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

2018–2019 GÜZ YARIYILI

BİTİRME PROJESİ

     2018–2019 Güz Yarıyılında Bitirme Projesi takvimi ve jürisi aşağıda belirtildiği gibidir.

Konunun İlanı Ve Genel Açıklama  13.09.2018 Perşembe (DUYURU)            

1. Birinci ara jüri 09.10.2018 Salı 14.00-16:00

2. İkinci ara jüri  06.11.2018 Salı 14.00-16.00

3. Üçüncü ara jüri 04.12.2018 Salı 14.00-16.00

Proje Teslimi 07.01.2019 Pazartesi  12.00-12.30

Eskiz Sınavı 07.01.2019 Pazartesi 14.00-16.00

Jüri Değerlendirmesi 08.01.2019 Salı 10.00-16.00
 

Bitirme Projesi Jüri Üyeleri

Prof. Önder Küçükerman (H.Ü.)

Doç. S.Selhan Yalçın Usal (H.Ü.)

Öğr. Gör. Şenay Nuhoğlu (H.Ü.)

Öğr. Gör. Şuayip Yeltan (serbest)

Öğr. Gör. Ali Güneyligil (serbest)

Öğr. Gör. Ali Özbey (serbest)

Öğr. Gör. Muhsin Partanaz (serbest)

Bitirme Projesi Jüri Yedek Üyeleri

Doç. Dr. Süha Ural (H.Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Yararel (H.Ü.)

Yoklama olarak belirtilen Birinci Ara, İkinci Ara ve Üçüncü Ara Jürilerde, öğrencilere geliştirdikleri projelerle ilgili olarak eleştiri ve öneriler getirilecek, bunun dışında öğrenciler bağımsız çalışacaklardır.

Bitirme Projesi konu ve amacı, çalışma programı, istenilenler, teslim tarihi ve koşulları, değerlendirme ölçütleri gibi açıklamaların yer aldığı BİTİRME PROJESİ İÇERİĞİ, öğrencilerin otomasyon sistemlerinde duyurulacaktır.

Öğrenciler ilan edilen Birinci Ara Jüride, istenen çizimler ve araştırmalar ile birlikte, “BİTİRME PROJESİ İÇERİĞİ” evrağının çıktısını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı                                      Mimarlık Fakültesi Vekil Dekan

          Doç. Dr. S.Selhan Yalçın Usal                                                     Prof. Dr. Önder Küçükerman