Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İç Mimarlık

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak sürdürülen İç Mimarlık Lisans Programının temel amacı, insan-mekân ilişkilerini ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak günümüz ihtiyaçlarına uygun, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Günümüzde iç mimarlık disiplini birçok farklı alana yayılmış, bu alanlar ana hatlar oluşturarak gelişim göstermiştir. Buradan hareketle Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, lisans eğitimini bu gelişim ve değişim ekseninde kurgulamaktadır. Birinci sınıftan başlayan ve programın odak noktasını oluşturan stüdyo eğitimi, tasarlama eylemi için gerekli olan özgür bakış açısını ilk sınıftan itibaren oluşturmayı hedeflemektedir. Stüdyo eğitimi ile birlikte manuel ve dijital ortamda sunum teknikleri, yapı, detay ve malzeme bilgisinin geliştirilmesini amaçlayan dersler programda yer almaktadır. Eğitim programımızın önemli bir ayağını dijital üretim araçlarını yetkin bir biçimde kavratmak oluşturmaktadır. Dersler stüdyo ortamında, amfilerde, model ve malzeme atölyelerinde gerçekleştirilmekte, aynı zamanda İstanbul’un katmanlı içeriğinden de sıklıkla  yararlanılmaktadır. 

İç Mimarlık Programı 4 senede tamamlanmaktadır ve program sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümü tercih edecek adayların araştırma istekleri yüksek, öğrenmeye açık, programın yüksek temposuna ayak uydurabilecek adaylar olmaları beklenmektedir. Bölümde ders içerikleri oldukça yoğun olmak ile birlikte, ders dışı etkinlikler de büyük bir ağırlığa sahiptir. Farklı okullar ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları, paneller ve sergiler iç mimarlık bölümünün omurgasını oluşturan stüdyo eğitimini destekler niteliktedir. 

İç Mimarlık Bölümü’nü tamamlayan mezunların farklı alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Tasarım ofisleri, şantiyeler, iç mimarlık ürünleri destek ve satışı, sergi mimarlığı, yat tasarımı, yeniden işlevlendirme projeleri, proje görselleştirme ofisleri çalışma alanlarından bazılarıdır. Bölümde zorunlu staj bulunmamakta ancak öğrencilerin staj yapmaları, atölye çalışmalarına ve yarışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  1999-2000
Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent

  YouTube hesabına ulaşmak için tıklayınız.

   Instagram hesabına ulaşmak için tıklayınız

Twitter hesabına ulaşmak için tıklayınız.   Twitter hesabına ulaşmak için tıklayınız.


Bölüm Başkanın Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz,

1999 yılında kurulan İç Mimarlık Bölümümüzün amacı, disiplinler ve ölçekler arası bir perspektif ile yaşadığı çevreye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, eğitim sürecinde beraberce inşa edeceğimiz teknik ve entelektüel donanım ile sadece Türkiye değil dünya insanı olmaya çalışan, yapılı çevrenin ve gündelik hayatın dönüşümünü okuyabilen ve bu dönüşümün içerisinde bir aktör olabilecek yetkinlikte meslektaşlar kazanmaktır.

İç mimarlık eğitim programımızda, stüdyo mekânı merkezi bir öğe olarak mimarlığa özgü farklı disiplinler ile diyalog halinde bir çalışma ve araştırma laboratuvarı şeklinde ele alınmaktadır. Öğrencilerimizin kuramsal ve pratik araştırmaları beraber deneyimlemelerini sağladığımız İç Mimarlık Stüdyosu, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir mekân olmanın ötesinde, mekâna dair soruların üretimini hedefleyen, iç mekân tasarımının spekülatif imkanlarının önemsendiği, stüdyoyu paylaşan tüm öznelerin eleştirel bir perspektiften yeni fikir ve projelerini ortaya koyabileceği bir deneyim alanıdır.

Buna bağlı olarak, iç mimarlık, sanat ve tasarım alanlarına odaklanan kavramsal, teknik ve uygulamalı bir müfredat, zengin bir seçmeli ders içeriği ile desteklenmektedir. Genç ve yeniliklere açık akademik kadromuzla beraber, öğrencilerimizin özgün becerilerini, fikirlerini ortaya koyabilecekleri, kendi seslerini ve güçlü taraflarını keşfettikleri bir lisans süreci geçirmelerini hedeflemekteyiz.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ceyda GÜNEY YÜKSEL

İç Mimarlık Bölüm Başkanı