Fakülte Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

Mimarlık Fakültemiz Sütlüce yerleşkesinde eğitim vermektedir. Fakültemizde; 

  • Mimarlık
  • İç Mimarlık
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümleri yer almaktadır.

MİSYON VE VİZYONU:

Seçkin bir öğretim kadrosuna sahip olan Fakültemiz Mimarlık Fakülteleri arasında uzun bir geçmişe sahip Akademi Ekolünün yeni temsilcisi olma yolunda hızla gelişmektedir. Çağdaş Teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen, bilgi ve beceriyi rasyonel bir şekilde birleştiren meslek ve bilim adamları yetiştirmeyi ön planda tutan Fakültemiz Bilgi birikimleri ile Ulusal kimliğini ön planda tutan Uluslararası vizyona sahip Mimar, İç Mimar ve Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirme özelliğini her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmektedir.

Bu amaca yönelik olarak genellikle uygulama ağırlıklı olan disiplinlerde Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısı minimum seviyede tutulmakta ve yetiştirilecek olan tasarımcılar usta çırak ilişkisi içerisinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Her üç bölümde de özellikle proje disiplinlerinde 12-15 öğrenciye 1 Öğretim Üyesi görevlendirilmekte ve Uygulamalı Disiplinlerde ise maksimum 20 öğrenciye 1 Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi görevlendirilerek derslerin veriminin artırılması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi tasarımcı yetiştiren bir Fakülte olarak derslerin yanında sosyal faaliyetler, bilgi görgü artırıcı mesleki geziler ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan geniş kapsamlı sergiler daima ön planda tutulmaktadır.